Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2011-03-30 09:51

Skolas dalība projektā

Neklātienes vidusskola kopā ar Zaļenieku arodvidusskolu ir iekļauta Eiropas Sociālā fonda projektā ‘’ Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu  atbalsta  sistēmas izveidei”.  Projekta ietvaros tiks veikta iekļaujošās izglītības apgrūtinājumu izpēte un , pamatojoties uz iegūtajiem rezultātiem, tiks izstrādāta un īstenota iekļaujošās izglītības programma Latvijas skolām.

 Projekta pētnieki, psihologi un pedagogi projekta īstenošanas laikā  izzinās skolotāju, izglītojamo un vecāku vērtējumus par tiem psiholoģiskiem un sociāliem faktoriem, kuri traucē izglītojamajam būt apmierinātam mācību procesā un sasniegt labākus rezultātus. Pētījums tiks veikts laika posmā no 2011. gada marta līdz 30. maijam. Pētnieku grupas darbu vada psiholoģijas doktore, LU profesore Malgožata Raščevska.

« Atpakaļ