Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2011-03-23 06:58

XIII skolas attīstības plānošanas konference

Šā gada 18. martā notika Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas XIII skolas attīstības plānošanas konference.  No uzaicinātajiem  77 pedagogiem, vecākiem un izglītojamajiem, konferencē piedalījās 65 dalībnieki ( attaisnojošu iemeslu dēļ neieradās 7 dalībnieki, pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ- 5 ). Konferenci atklāja direktore I. Sērmūksle un Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas G. Avotiņa.

Izglītības pārvaldes metodiķe interešu izglītības jautājumos I. Freimene konferences dalībniekus iepazīstināja  ar projektu „Attīstības programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”, kurā  kopā ar Zaļenieku arodvidusskolu un Iecavas internātpamatskolu ir iesaistīta arī Neklātienes vidusskola.  Projektā   aktīvi darbosies  14 mūsu skolas 9. klašu un 17 desmito klašu izglītojamie, kā arī pedagogi, kuri tiks apmācīti darbam ar sociālās atstumtības riskam pakļautiem jauniešiem. Projekts turpināsies līdz 2013. gadam.

   Nākošajā konferences daļā direktore iepazīstināja konferences dalībniekiem ar aptaujas rezultātiem   „Mans skolotājs, kuru es izvirzu apbalvošanai”.  Aptauja tika veikta visos konsultāciju punktos, un populārākais skolotājs, par kuru bija balsojuši visvairāk izglītojamie, saņēma skolas atzinības rakstu par pozitīvas saskarsmes veidošanu ar izglītojamajiem.  Apbalvoti tika:  Svētes konsultāciju punkta matemātikas skolotājs M. Eizengrauds, Zaļenieku konsultāciju punkta kulturoloģijas skolotāja S. Vīpule, Elejas konsultāciju punkta vadītāja I. Erliha, Šķibes konsultāciju punkta ekonomikas skolotāja M. Marcinkeviča un Centra konsultāciju punkta vadītāja J. Razjanceva. Godinātajiem skolotājiem muzikālus sveicienus sniedza  grupa „Between the Lines”.

‘’No konferences līdz konferencei” direktore iepazīstināja konferences dalībniekus ar paveikto gada griezumā un jomu izvērtējuma  rezultātiem. Tika piedāvāts prioritāšu projekts nākošajiem trim gadiem un pedagogi tika aicināti balsot par to . Visi konferences dalībnieki nobalsoja par izvirzīto prioritāšu realizēšanu nākošajos  3 gados.  Tad konferences dalībnieki devās strādāt 7 darba grupā, lai izvirzītu mērķus un uzdevumus prioritāšu realizēšanai. Darbs grupās notika vienu stundu un pēc tam grupu vadītāji prezentēja paveikto grupās.  Grupās paveiktais darbs ir ļoti nozīmīgs skolas attīstības plāna veidošanā.

Konference noslēdzās ar lekciju „Izglītības darba novitātes pārmaiņu laikā”, kurā Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vecākais inspektors Ģ. Bernauts un Bauskas novada Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece A. Velmunska  aicināja uz izglītības problēmām paraudzīties no neierasta skatu punkta.

Skolas administrācija izsaka pateicību visiem konferences organizēšanas darbā  un grupu darbā iesaistītajiem pedagogiem par pašaizliedzīgo darbu.

« Atpakaļ