Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2010-12-14 10:13

Seminārs par darbu tālmācībā

8.decembrī Jelgavas Valsts ģimnāzijas datorklasē uz darba semināru ieradās mūsu skolas pedagogi, kuri strādā ar tālmācības izglītojamajiem. Semināra laikā notika pārrunas par vērtēšanu, 1. semestra noslēguma darbiem un to izpildes organizēšanu. Pedagogi pilnveidoja savas prasmes pārbaudes darbu ievietošanā un labošanā Moodle sistēmā. Notika arī savstarpēja pieredzes apmaiņa par darbu Moodle sistēmā. Nākošais seminārs tālmācības pedagogiem tiek plānots pēc ziemas sesijas, kurā analizēsim skolotāju sadarbības kvalitāti ar tālmācības izglītojamajiem un izglītojamo mācību sasniegumus 1. semestrī.

« Atpakaļ