Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2011-02-10 08:25

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas Svētes KP jauniešu pašpārvalde organizē Jaungada pasākumu

Metāliskā Truša gads iesāksies tikai 2011.gada 3.februārī pēc austrumu kalendāra. Bet mēs to sagaidījām tieši pa vidu, starp Jauno gadu un Austrumu kalendāra Jauno gadu 20.janvārī, Svētes KP notika jauniešu pašpārvaldes organizēts pasākums. Pasākumā piedalījās jaunieši no visām klasēm, skolotāji un viesi no Centra KP.

Pasākumā valdīja pozitīva un jautra gaisotne. Arī viesi ātri iejutās un bija gatavi uz jautrām spēlēm. Katra klase izklaidēja pārējos kā mācēja. Meitenēm vajadzēja pārvērsties par vāverītēm, par balonu speciālistēm. Puiši braši turējās, pierādīja sevi kā spēcīgākie, izpalīdzīgākie un veiklākie. Viesi mūs visus virtuāli aizveda uz savu skolas darba dienu. Viņiem  tur iet tik pat jautri kā mums...

Jauniešu pašpārvalde izvirzija 8.interesantas nominācijas ar jautrām dāvaniņām:

1.     Runātīgākais skolēns – Ingus no 9.kl.
2.     Lielākais palīgs skolotājiem – Vladimirs no 8.kl.
3.     Čaklākais skolas apmeklētājs  - Jānis no 9.kl.
4.     Veiklākais skolotāju apvārdotājs – Jānis no 12.kl.
5.     Enerģijas pārpildītākais – Endija no 12.kl.
6.     Garāko matu īpašniece – Rusalina no 9.kl.
7.     Stilīgākais skolēns – Inga no 12.kl.
8.     Dzīves pieredzes bagātākais – Jurijs 12.kl.

Nomināciju ieguvējiem arī bija uzdevums (pats atbildīgākais), jāsadala  lielā kūka. Neizpalika „burziņš” mūzikas ritmā.

Pateicamies Centra KP par atsauksmi un jautro kompāniju!

Paldies visiem jauniešiem par aktivitāti un sadarbību šajā pasākumā

Lai jums ražīgs gads!

 

Jauniešu pašpārvaldes vārdā, E.Ragovska

« Atpakaļ