Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Ziņas

2011-09-22 05:12

Sadarbība ar portālu uzdevumi.lv

Lai palīdzētu Jums, izglītojamie, labāk apgūt mācību vielu dažādos priekšmetos, skola šogad ir izlēmusi sadarboties ar portālu "uzdevumi.lv

Lai mēs varētu izmantot viņu PROF pakalpojumu, kurš piešķir papildus iespējas portālā Uzdevumi.lv, tajā ir jāiesaistās visiem izglītojamiem.

PROF pakalpojums ir kā privātskolotājs, kurš parāda visu mācību priekšmetu visu uzdevumu pareizās atbildes un risinājumu soļus, kā arī ieliek novērtējumu par sasniegtajiem rezultātiem.

Ja privātskolotājs vienā priekšmetā maksā apmēram 2-5 Ls stundā, tad PROF pakalpojums ir pieejams par daudz izdevīgāku cenu - Ls 3,66 (3LVL + PVN) un pieejams jebkurā laikā un vietā.

Lai mēs varētu iegādāties PROF pakalpojumu par šādu cenu, tad tajā ir jāiesaistās visiem izglītojamiem un tikai tad cena par vienu abonementu būs Ls 3,66 (3LVL + PVN) par gada abonementu.

Tāpēc, lai atvieglotu mācību procesu gan sev, gan pārējiem skolas biedriem, lūgums norēķināties par šo pakalpojumu līdz 30.septembrim.

To var izdarīt 3 veidos:

1. Izglītojamie var maksāt ar pārskaitījumu skolas kontā.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Jelgavas novada pašvaldība
Pasta 37, Jelgava, LV - 3001
Reģ.nr. 90009118031
A/S Swedbank, Jelgavas filiāle
Kods: HABALV22
Konta nr.:LV07HABA0551025900443

Maksājuma mērķis: JNNVSK Xxxxx Xxxxx (Jūsu vārds uzvārds), XXXXXX-XXXXX (Jūsu personas kods),  par uzdevumi.lv.

 2. To var izdarīt klātienē, maksājot skaidrā naudā skolas administrācijai, Pasta ielā 37, Jelgavā, 411.kabinetā. Veicot samaksu skaidrā naudā, pretī saņemsiet stingrās uzskaites kvīti par veikto darījumu.

3. Var maksāt klases audzinātājam, pretī parakstoties, ka esat samaksājis. Pēc tam maksātāju sarakstu audzinātājs iesniegs skolas administrācijā, kur pretī par katru maksātāju saņems stingrās uzskaites kvīti, kuru vēlāk atdos Jums.

 Kādam izglītojamajam atsakoties maksāt, šis piedāvājums par šādu cenu vairs nebūs pieejams, tāpēc – būsim izpalīdzīgi un saprotoši pret visiem skolas biedriem un palīdzēsim viens otram mācīties!

« Atpakaļ