Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-10-13 11:39

Apstiprināts Erasmus+ projekts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola no Valsts izglītības attīstības aģentūras ir saņēmusi apstiprinājumu mūsu skolas projekta “Ceļā uz pašvadītu mācīšanos” (One The Way To Self Directed Learning) pieteikumam ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) maza mēroga partnerības projektu skolu sektorā Nr. 2021-1-LV01-KA210-SCH-000031400.

Projekts tiks uzsākts šā gada 1.novembrī un norisināsies 18 mēnešus. Projekta dalībnieku vadības pirmā sanāksme plānota decembrī attālināti, lai iepazītos tuvāk ar partnerorganizācijām, vienotos par turpmākajiem uzdevumiem projekta realizēšanā, finanšu jautājumiem un plānotu nākamo pieredzes apmaiņas tikšanos klātienē Latvijā. Kopumā paredzētas četras starptautiskās tikšanās pa vienai katrā no dalībvalstīm un gala noslēguma konference, kas norisināsies Latvijā. Projektā izvirzītā prioritāte ir digitālā pārveide – digitālo kompetenču veidošana, digitālo tehnoloģiju izmantošanas apgūšana un digitālo tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Projekta pamatā plānots atbalsts skolotājiem, pilnveidotas viņu zināšanas un apgūtas jaunas mācīšanas metodes. Projekta mērķis ir izstrādāt un pārbaudīt novatoriskus mācību materiālus (audio, vizuālie materiāli un kinestētika),  atbilstoši izglītojamo uztveres iezīmēm un mācīšanās stiliem, virzot izglītojamos uz pašvadītu mācīšanos, veicinot pieredzes apmaiņu šajā jomā, stiprinot skolotāju zināšanas un samazinot sociāli neaizsargāto sabiedrības grupu mācību pamešanas risku. Iesniegtā projekta partnervalstis ir Francija, Slovēnija un Somija, kuru iesaistītās organizācijas savā ikdienas darbā saskarās ar pieaugušo izglītošanu tālmācībā un kuras vēlas dalīties savā pieredzē plašākā mērogā. Projekts tiks realizēts ar  60 000 Eur Eiropas finansējuma atbalstu.

 

Informāciju sagatavoja: skolotāja L.Vecums-Veco

« Atpakaļ