Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-08-25 11:56

1. septembris- Zinību diena!

Cien./God., izglītojamie!

1. septembrī visi tālmācības un neklātienes izglītojamie aicināti pieslēgties direktores uzrunai tiešsaistē Moodle vidē plkst 13:00.

Tiešsaiste būs pieejama Moodle vides centrālajā lapā ar norādi "Direktores uzruna"

Neklātienē mācības sāksies 2.09. atbilstoši stundu sarakstam.

« Atpakaļ