Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Konsultāciju punkti

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola darbojas 2 konsultāciju punktos:

  1. Svētes KP
  2. Šķibes KP

MĀCIES TUVĀK DZĪVESVIETAI!