Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Šķibes konsultāciju punkts

 

View Larger Map

Mācības notiek Glūdas pag. Nākotnē, Skolas ielā 3
Mācības notiek:
pirmdienās 15.00 - 21.00
ceturtdienās 15.00 - 21.00
 
Konsultāciju punktu vada metodiķe   Maiga Marcinkeviča 29594204
Telefoni   63077160, 29594204

 

 

 

 

 

 

 

 

Klašu audzinātāji 2015./2016. m.g.

10 š. klase - Guna Lukstiņa, e-pasts: gunalukstina@inbox.lv , tel.nr. 26403703

11 š. klase un 12 š.klase  - Maiga Marcinkeviča, e-pasts: maigucis3@inbox.lv, tel.nr. 29594204

Šķibes KP skolotāju mācībupriekšmetu saraksts:

Vārds ,uzvārds

Telefona Nr.

E-pasts

Mācību priekšmets

Dace Jakušonoka

29932776

dacerulzz@inbox.lv

kulturoloģija, vizuālā māksla,

Guna Lukstiņa

26403703

gunalukstina@inbox.lv

latviešu valoda, literatūra, 10.klases audzinātāja

Maiga Marcinkeviča

29594204

maigucis3@inbox.lv

ekonomika, klases audzinātāja 11.kl. un 12.kl.

Olga Rožko

28451480

olgarozko@inbox.lv

ģeogrāfija, 

Valda Silantjeva

28631230

valda_silantjeva@inbox.lv

bioloģija, ķīmija

Valija Cimmere

29723702

Valija.Cimmere@inbox.lv

fizika

Olga Karasenko

22000690

olga_karasenko@yahoo.com

angļu valoda

Bauska Ilvija

 

 

informātika

Elvīra Spička

28250959

elviraspicka@inbox.lv

krievu valoda

Sanda Aizupe

26352847

sandacicena@inbox.lv

Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības

Olga Vinogradova

28606384

vinolga@inbox.lv

matemātika

"Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu Šķibes KP ir labiekārtoti ķīmijas un matemātikas kabineti."