Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

Svētes konsultāciju punkts

 

 

Lielāka karte
 

 

 

Adrese:

Mācības notiek Svētes pamatskolā,  Svētē, Vilces ielā 6 

 
Mācības notiek :
otrdienās no 14.30 līdz 20.30
ceturtdienās no 14.30 līdz 20.30

 

Klašu audzinātāji 2016./2017. m.g.:

6s.kl.-9s.kl.- Ruta Brīvmane, e-pasts: ruta.brivmane@jelgavasnovads.lv, tel.nr. 29775256 

10v1.kl.   - Viktorija Kagaine, e-pasts: viktorijakagaine2@inbox.lv, tel.nr. 20307587

10v2.kl.   - Irma Sērmūksle; e-pasts: irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv , tel.nr. 29122018

                 Daiga Baha, e-pasts: daiga.baha@inbox.lv,tel.nr. 28353966

10h2.kl.   - Daina Livdāne; e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv, tel.nr. 26364603

11v1.kl.   - Irma Sērmūksle, e-pasts: irma.sermuksle@jelgavasnovads.lv, tel.nr. 29122018

11v2.kl.   - Egita Ozoliņa-Kazāka, e-pasts: egita.ozolina@tavatalmaciba.lv tel.nr. 26843324

                 Velta Jakovele - e - pasts: velta.jakovele@inbox.lv,tel.nr.26033367

11h2.kl.   - Daina Livdāne, e-pasts: daina.livdane@jelgavasnovads.lv, tel.nr. 26364603

12v1.kl    - Irina Ivanova, e-pasts: irina.ivanova@tavatalmaciba.lv, tel., tel.nr. 29421673

12v2.kl. - Linda Vecums - Veco, e-pasts: linda.vecums@jelgavasnovads.lv, tel.nr. 22303079

               Velta Jakovele - e - pasts: velta.jakovele@inbox.lv,tel.nr.26033367

12h2.kl. - Daiga Baha, e-pasts: daiga.baha@inbox.lv,tel.nr. 28353966

 

Skolotāju saraksts:

 Vārds, uzvārds

 Priekšmets

 E-pasts

Gorbunova Daiga

mūzika

daiga.gorbunova@tavatalmaciba.lv

 Brente Biruta

vēsture, politika un tiesības

 biruta.brente@tavatalmaciba.lv

 Valentīna Vanaga

matemātika pamatskolā

valentina.vanaga@tavatalmaciba.lv

 Ivanova Irina

krievu valoda

 irina.ivanova@tavatalmaciba.lv

 Jakovele Velta

palīgskolotāja

 velta.jakovele@tavatalmaciba.lv

 Kagaine Viktorija

bioloģija, ķīmija

 viktorija.kagaine@tavatalmaciba.lv

 Kancēviča Dzintra

matemātika, visusskolā

 dzintra.kancevica@tavatalmaciba.lv

 Livdāne Daina

ekonomika

 daina.livdane@tavatalmaciba.lv

 Miglāne Veronika

ķīmija, dabas zinības

 veronika.miglane@tavatalmaciba.lv

 Ozoliņa Kazāka Egita

latviešu valoda, literatūra pamatskolā(pamatskolā)

 egita.ozolina@tavatalmaciba.lv

 Paņuhno Anda

angļu valoda

 anda.panuhno@tavatalmaciba.lv

Preiss Gundars

skolotāja palīgs

preiss.gundars@gmail.com

 Puriņš Pēteris

fizika

 peteris.purins@tavatalmaciba.lv

 Ragovska Evija

mājturība, sociālās zinības pamtaskolā

 evija.ragovska@tavatalmaciba.lv

Valda Grunte

ģeogrāfija

gruntevalda@inbox.lv

 Strautniece Sarmīte

latviešu valoda, literatūra vidusskolā

 sarmite.strautniece@tavatalmaciba.lv

 Brīvmane Ruta

dir. vietn. speciālajos jaut.

 ruta.brivmane@tavatalmaciba.lv

 Sērmūksle Irma

direktore

 irma.sermuksle@tavatalmaciba.lv

Vizbule Laura

vizuālā māksla vidusskolā

l.rozite@inbox.lv

 Turlava Biruta

dir. vietn. izglītības jomā

 biruta.turlava@tavatalmaciba.lv

 Detlava Regīna 

dir. vietn. vispārīgajos jaut.

 regina.detlava@jelgavasnovads.lv

Liepiņa Ilze

kultoroloģija

ilzeliepina@gmail.com

 Bauska Ilvija  informātika  ilvija.bauska@tavatalmaciba.lv

 

 

 

Ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda atbalstu skolā ir labiekārtoti matemātikas un dabaszinību kabineti:

  

Ar informācijas tehnoloģijām apgādāts informātikas kabinets: