Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-10-20 05:32

Skolas padomes sanāksme

Šī gada 18. oktobrī Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā notika skolas padomes sanāksme. Tā notika tiešsaistē, kas deva iespēju piedalīties vecākiem un izglītojamajiem, kas dzīvo ne tikai Jelgavā vai tās apkaimē, bet arī no tālākajām Latvijas pilsētām un pat ārzemēm.  Sanāksmē piedalījās arī skolas jauniešu pašpārvaldes pārstāvji, kā arī Jelgavas novada Izglītības pārvaldes izglītības programmu nodaļas vadītāja Vivita Eiklone.

Sanāksmē tika pārrunāta iepriekšējās sanāksmes lēmumu izpilde, ievēlēts nākamais skolas padomes vadītājs un vietnieks. Direktore I. Sērmūksle iepazīstināja ar  šī mācību gada skolas prioritātēm, informēja par skolas budžetu un vecāku iesaistīšanos skolas pašvērtēšanā. Skolotāja I. Eihentāle pastāstīja par grozījumiem iekšējā normatīvajā aktā Nr. 4.3.5. “Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem, kuri mācās tālmācības programmā”. Sanāksmes otrajā daļā vecāki uzdeva skolas administrācijai sev interesējošus jautājumus un dalījās mācību procesa organizācijas novērojumos, kā arī izteica vairākus ierosinājumus, kuri tiks izskatīti metodiskās padomes sanāksmē.

Nākamajā sanāksmē, kas plānota 13.decembrī, skolas padome prezentēs veiktās izmaiņas skolas padomes reglamentā un iepazīstinās ar darba plānu šim mācību gadam.

 

Informāciju sagatavoja skolotāja L. Vecums-Veco

« Atpakaļ