Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-10-05 06:29

Skolotājdiena

Sveika, Skolotājdiena!

1.oktobrī Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā tika organizēts pasākums Skolotāju dienai. Skolas pedagogi tikās uz kopīgu piektdienas pēcpusdienu, lai nodarbinātu prātus un piedalītos skolas administrācijas sagatavotajos uzdevumos. Irmas Sērmūksles, Ingas Eihentāles un Reginas Detlavas sagatavotajos video fragmentos skolotājiem bija iespēja uzzināt gan par sevi ko jaunu, gan iepazīt arī savus kolēģus, atklājot ne vienu vien interesantu faktu. Pēc aizrautīgā skolotāju atminēšanas uzdevuma skolotāji nodevās savstarpējās sarunās un dalījās pieredzē par jaunā mācību gada uzsākšanu. Skolotāju dienas pēcpusdiena tika noslēgta ar Ingas Eihentāles sacerētu stāstu par skolas kolektīvu jeb “Patiesības pasaku”, kurā katrs no skolas pedagogiem tika raksturots ar kolēģu izvēlētiem nejaušiem īpašības vārdiem, lai pasmaidītu par to, kādi mēs esam.

Paldies visiem skolotājiem par piedalīšanos un kopā būšanu!

Rakstu sagatavoja Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ