Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-04-01 10:45

Vecāku sapulce

31. marta vakarā tiešsaistes platformā jitsi.meet skolas nepilngadīgo izglītojamo vecākiem tika organizēta sapulce par aktualitātēm skolas dzīvē. Sapulcē bija iespēja piedalīties arī pilngadīgajiem izglītojamajiem. Sapulces laikā pārrunājām gan veiksmīgas mācīšanās pamatprincipus un risinājumus situācijām, kad motivācija sāk zust, gan par to, kādi atbalsta rīki pieejami skolā, lai sniegtu visaptverošu atbalstu izglītojamajiem. Direktore aicināja izglītojamo vecākus iesaistīties sava bērna skolas dzīvē, izrādīt interesi par mācībām un pavadīt vairāk laiku kopā. Tika runāts arī par izglītojamo kavējumiem- kāpēc nepieciešams regulāri reģistrēties mācību vidē, kā tas veicina izglītošanās procesu un cik svarīga ir saziņa ar klases audzinātāju. Izlaiduma klašu vecākiem bija iespēja uzzināt par valsts pārbaudes darbu norises datumiem un to, kā tie tiks organizēti, ņemot vērā esošo situāciju valstī.

Vēlamies teikt paldies visiem, kas pieslēdzās sapulcei!

Skolas administrācija

« Atpakaļ