Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2021-03-31 08:43

Ģeometrija mums apkārt

30.03.21 neklātienes programmas izglītojamie piedalījās matemātikas stundā, kurā pētījām simetriju dabā. Virtuāli staigājām un pētījām dažādus objektus, kuros var saskatīt gan aksiālo, gan centrālo simetriju.

Otrā nodarbības daļa bija domāta prāta fizkultūrai, jo matemātika ir prāta fizkultūra. Dažus no stundā risinātajiem uzdevumiem varēs izmantot arī brīvajos brīžos, kuri  kovida laikā mums visiem ik pa laikam parādās.

Stundas nobeiguma daļā mēģinājām matemātiski pamatot, kāpēc ledū ielūzušam dzīvniekam tuvoties vajag guļus, nevis stāvus ejot.

Stundā analizētās tēmas ļāva apjaust, ka ģeometrija ir mums visapkārt, vajag tikai nedaudz vērīgāk palūkoties!

Dz.Kancēviča

« Atpakaļ