Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-10-14 11:35

Uzmanību!

Svarīga informācija Svētes konsultāciju punkta izglītojamajiem, kuri mācās neklātienē!

No 26. oktobra mācības notiks atbilstoši stundu sarakstam attālināti. Mācību stundas notiks divos veidos -tiešsaistes stundas un attālinātas mācīšanās stundas. Skolas mājaslapā sadaļā “stundu saraksts” būs norādīts mācību priekšmets un tas, kādā formā šī stunda notiks.

Ja tā būs tiešsaistes stunda, tad e-klases dienasgrāmatā sadaļā “uzdots”, būs ievietota saite uz tiešsaistes stundu. Uzspiežot uz šo saiti, atvērsies logs, kur būs nepieciešams reģistrēties sistēmā (lietotājvārds: personas kodu;parole: changeme). Ja izglītojamais nepieslēgsies tiešsaistes stundai, tad e-klases žurnālā tiks atzīmēts kavējums “n”.

 Izglītojamajam savlaicīgi jāinformē klases audzinātājs, ja nepiedalīsies stundā slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Ja tā būs attālinātas mācīšanās stunda, tad tā noritēs kā parasta stunda, tikai bez skolotāja klātbūtnes. E-klases dienasgrāmatā  sadaļā “uzdots” būs norādīts veicamais uzdevums, kura izpildei un nosūtīšanai jānotiek līdz konkrētās mācību dienas plkst 24:00. Ja veicamā uzdevuma risinājums vai atbildes netiek iesūtītas norādītajā laikā, tad e-klases žurnālā tiek atzīmēts kavējums “n”.  

Izglītojamajam savlaicīgi jāinformē klases audzinātājs, ja nepiedalīsies stundā slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.

Neskaidrību gadījumā sazinieties ar savu klases audzinātāju!

« Atpakaļ