Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-09-28 12:30

Jauniešu pašpārvaldei pirmā sanāksme

23. septembrī Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas jauniešu pašpārvaldes dalībnieki sanāca kopā uz pirmo šī mācību gada sanāksmi. Sanāksmi iesākām ar to, ka Jānis Erno, kas ir Jelgavas novada galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos, jauniešiem izstāstīja par iespēju saņemt Jelgavas novada stipendiju, ja izglītojamais ir Jelgavas novadā deklarēts un studē augstskolā pilna laika klātienē. Jānis rosināja jauniešus jau tagad domāt par savām nākotnes iecerēm un savu karjeru veidot atbildīgi jau vidusskolas laikā. Vēl sanāksmes ietvaros vienojāmies par mācību gada pasākumiem, kuros aktīvi piedalīsies jauniešu pašpārvaldes dalībnieki, kā arī to, kā popularizēt skolas vārdu. Jauniešu pašpārvaldē aicināts ikviens Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas izglītojamais, lai veidotu veiksmīgu sadarbību starp izglītojamajiem un skolu. Tā ir arī iespēja pilnveidot dažādas prasmes, kas var noderēt turpmākajā dzīvē! Sanāksmēs tiks pieaicināti arī dažādu nozaru speciālisti, lai stāstītu par savām profesijām un ceļu līdz tām.  Nākamā jauniešu pašpārvalde notiks 21. oktobrī plkst. 16:00.

 Jauniešu pašpārvaldes mentore Inga Eihentāle

« Atpakaļ