Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-06-15 04:02

Valstiski svarīgie notikumi vasarā

14. jūnijs – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Latviešu tautai pagājušā gadsimtā viens no visdrūmākajiem periodiem bija deportāciju laiks. Šķiet, maz ir tādu notikumu, kas būtu atstājuši tik lielu ietekmi uz nacionālo apziņu kā 1941. gada 14. jūnija un 1949. gada 25. marta deportācijas. Dažās dienās tika iznīcināta Latvijas elite, kas izveidojusies nedaudz ilgāk nekā divdesmit valsts neatkarības gados. 1941. gada 14. jūnija deportācija galvenokārt bija vērsta pret personām, kuras savas agrākās nodarbošanās laikā tika uzskatītas okupācijas režīmam par neuzticamām un bīstamām. Par upuriem kļuva politiķi, valsts ierēdņi, armijas un policijas virsnieki, aizsargi, literāti, mācību spēki, uzņēmēji un tirgotāji. Deportācijai tika pakļauti šo personu ģimenes locekļi neatkarīgi no vecuma. No Latvijas aizveda vairāk nekā piecpadsmit ar pusi tūkstošu cilvēku.  Daudzi bērni kļuva par bāreņiem, jo tēvus viņi pēdējo reizi redzēja dzelzceļa stacijās, bet mātes no pārcilvēcīga darba un bada nomira nometinājuma vietās.

 

Konstitucionālā likuma "Par Latvijas Republikas valstisko statusu" pieņemšanas dienu.

 1991.gada 21.augustā Latvijas Republikas Augstākā padome pieņēma konstitucionālo likumu „Par Latvijas Republikas valstisko statusu”, de facto atjaunojot Latvijas valsts neatkarību. Tādējādi mūsu valsts kā pilntiesīgs starptautisko tiesību subjekts atgriezās pasaules apritē.Ar šo likumu tika atjaunota 1922.gada Satversme ar tajā ietvertajām Rietumu demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām. Līdz ar konstitucionālā likuma pieņemšanu savu juridisko spēku Latvijā zaudēja PSRS likumi un aizsākās de facto atjaunotās valstiskās neatkarības starptautiskā atzīšana.

« Atpakaļ