Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-04-12 11:30

Metodiskās padomes sanāksme

9.aprīlī  tiešsaistē notika  Metodiskās padomes  sanāksme , kurā   metodisko jomu vadītāji  iepazinās ar jaunajām izglītības programmām neklātienei  un  tālmācībai  gan pamatskolai , gan  vidusskolai.

Skolotājas  I.S ērmūksle , B.Brente  un I.Ivanova dalījās pieredzē , kā ārkārtas  situācijā  tiek  vadītas tiešsaistes  stundas neklātienes  klasēm, saņemt atgiezenisko saiti no izglītojamajiem.    

Ar sanāksmē  nolemto un jaunajiem  uzdevumiem, metodisko jomu  vadītāji  organizēs tiešsaites sanāksmi  savas jomas skolotājiem.

Sagatavoja : B.Turlava

« Atpakaļ