Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-01-31 09:25

Tālmācības skolotāji RTU

29.janvārī mūsu skolas tālmācības skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Rīgas Tehniskās universitātes (RTU)  Tālmācības studiju centru.

RTU Tālmācības studiju centra pasniedzēji pastāstīja par savu pieredzi, veidojot studiju materiālus tālmācības studentiem.

Šobrīd RTU norit plašs pētījums par tālmācības studentu mācīšanās specifiku, kurā jau iezīmējas interesantas tendences.

RTU Tālmācības studiju centra direktors Atis Kapenieks mūs uzaicināja arī uz noslēguma konferenci februārī par šī pētījuma rezultātiem. Noteikti šo pasākumu apmeklēsim, jo mums ir ļoti svarīgi izprast, kā labāk veidot mācību kursus.

Pasniedzējs Jānis Kapenieks dalījās ar savu pieredzi par to, kādus interaktīvos IT rīkus viņi izmanto, veidojot savus mācību materiālus.

Uzzinājām, ka RTU pasniedzēji  mācību materiālu izvietošanai tālmācības studentiem izmanto gan  mums jau zināmo Moodle e-mācību vidi,  gan citas. Pārrunājām arī pieredzi vebināru veidošanā. Tā kā mums šobrīd aktuāls ir jautājums par veiksmīgāko risinājumu tiešsaistes stundu veidošanai, tad jautājām, ko iesaka kolēģi no RTU. Pasniedzējs Bruno Žuga dalījās pieredzē par videomateriālu veidošanu. B. Žuga labprāt dalījās arī ar savām prezentācijām par labākajiem IT rīkiem tālmācības materiālu veidošanā, kurus plašāk apskatīsim tālmācības metodiskās komisijas sanāksmē.

Secinājām, ka vairākas lietas darām ļoti līdzīgi kā mūsu kolēģi no RTU, bet ir lietas, kuras noteikti izmēģināsim savā praksē.

Pateicamies RTU  Tālmācības studiju centra direktoram Atim Kapeniekam un pasniedzējiem Jānim Kapeniekam un Bruno Žugam par atsaucību un viesmīlību!

Fotogalerija

Rakstu sagatavoja tālmācības MK vadītāja S. Rubule un skolas direktore I. Sērmūksle

« Atpakaļ