Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2020-01-02 08:30

Vēstures olimpiāde

Mācību semestra noslēguma nedēļā Ozolnieku vidusskolā notika vēstures valsts 26. olimpiādes II posms, kurā mūsu skolu pārstāvēja 12.h2 klases izglītojamais Oskars Pugejs. Olimpiādei tika dots arī konkrēts nosaukums " Iedzīvotāju migrācija Eiropā 1939-1949", kas ļāva padziļināti sagatavoties tēmai. Olimpiādes temats ietvēra ne tikai 1939.-1949. gadā notikušās iedzīvotāju migrācijas virzienus un apmērus, bet arī tās tiešos un plašākos cēloņus, kā arī sekas, sākot ar atsevišķu migrācijas skarto iedzīvotāju dzīvi un beidzot ar sabiedriskajām un politiskajām norisēm Eiropā kopumā. Dalībniekiem bija jāparāda savas prasmes, strādājot ar vēstures avotiem, izmantojot gan tekstus (tostarp valsts iestāžu dokumentus, atmiņas, dzeju, anekdotes), gan vizuālus avotus (tostarp plakātus, karikatūras un fotogrāfijas).

Oskars Pugejs lieliski parādīja savas zināšanas un vēstures olimpiādē ieguva 2. vietu!

Apsveicam!

Sagatavoja skolotāja Inga Eihentāle

« Atpakaļ