Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-12-23 12:29

Ziemassvētku pasākums

Pirmais semestris ir noslēdzies! Ziemassvētku pasākums Svētes konsultāciju punktā bija iespēja atskatīties uz to, kā šis laiks ir pavadīts. Pēc direktores vietnieces R. Detlavas uzrunas suminājām skolas aktīvākos jauniešus- pateicāmies par veiksmīgu dalību olimpiādēs, kā arī uzslavējām par labu un uzcītīgu mācīšanos:

par dalību olimpiādē- I. Čimkai un A. Kerimovai;

par labām sekmēm un godprātīgu attieksmi pret mācību darbu- E.Pūcēnam, J.Kuzņicovai;

par aktīvu dalību jauniešu pašpārvaldē- N.Ondzulim un K.T. Kriķītim;

par veselīga dzīvesveida uzsākšanu un popularizēšanu- H. Blumfeldam.

Pēc svinīgās daļas skolas izglītojamajiem bija iespēja izcept piparkūkas skolotājas E. Ragovskas vadībā. Paldies visiem, kas piedalījās skolas Ziemassvētku sajūtas radīšanā!

Lai priecīgi svētki visiem un īpaši veiksmīgs Jaunais gads!

Fotogalerija

Skolotāja I. Eihentāle

« Atpakaļ