Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-04-29 11:12

Ziemeļvalstu vakarskolu tikšanās.

Ziemeļvalstu vakarskolu tikšanās.

No 23.04-26.04. mūsu skola uzņēma skolotājus un izglītojamos no Tallinas Pieaugušo ģimnāzijas (Igaunija), Haapsalu Pieaugušo ģimnāzijas (Igaunija), Oulu Pieaugušo vidusskolas un Rīgas Vakara ģimnāzijas ( Latvija). Visas minētās skolas īsteno mācību programmas pieaugušajiem. Kopā pasākumā piedalījās 15 viesi, kā arī mūsu skolas izglītojamie un skolotāji.

Programmas ietvaros Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas tornī tikāmies ar gidu Jāni Tomašūnu, kas viesiem pastāstīja nozīmīgākos faktus Latvijas un Jelgavas vēsturē, kā arī iepazīstināja ar pilsētas simboliem- skulptūru - strūklaku „Jelgavas students", koka skatu torni palienas pļavās un, protams, savvaļas zirgiem. Savas iegūtās zināšanas viesi izmantoja, spēlējot Kahoot spēli par Jelgavu. Lai iepazīstinātu viesus ar latviešu tautas tradīcijām, folkloras kopa “Dimzēns” bija sagatavojusi nelielu koncertprogrammu, kur tika gan dziedāts, gan dejots. Jauniegūtās prasmes somu jaunieši lika lietā, dejojot arī nākamajā dienā. Pēc koncerta visiem bija iespēja diskutēt par kultūras un tradīcijas ilgtspēju cauri gadsimtiem un to nozīmi cilvēka dzīvē. Jaunieši diskutēja arī par izglītības nozīmi viņu dzīvēs, turpmākajām iespējām un mērķiem. Jaunieši bija izveidojuši arī prezentācijas, kas ietvēra gan informatīvu informāciju par savām pilsētām, gan atjautības uzdevumus. Jāpiebilst, ka visas diskusijas notika angļu valodā.

Jelgavas novada galvenais speciālists mūžizglītības jautājumos Jānis Erno viesiem bija sagatavojis prezentāciju par Latvijas izglītības sistēmu, pēc kuras gan jaunieši, gan skolotāji iesaistījās diskusijās par kopīgo un atšķirīgo, kā arī diskutēja par vispārējas izglītības un profesionālas izglītības mācību iestāžu iespēju piedāvājumu.   Gide Ineta Freimane Jāņa Čakstes dzimtajās mājās “Aučos” radīja priekšstatu, kāds tad īsti bijis Jelgavā dzimušais Latvijas pirmais prezidents. Šeit arī viesiem stāstījām par Lieldienu tradīcijām, kā arī darbojāmies radošajās nodarbībās. Jauniešus īpaši iepriecināja iespēja pašiem lasīt dekorus Lieldienu olu krāsošanai. Lasījām arī latviešu tautas ticējumus, piedalījāmies olu kaujās un ripinājām olas. Jaunieši dalījās pieredzē arī ar to, kā pie viņiem svin svētkus. Tā kā Oulu Pieaugušo vidusskolā tiek apmācīti arī imigranti, tad skolu šogad pārstāvēja jaunieši no Afganistānas un Somālijas. Mums ir diezgan atšķirīgas kultūras izpratnes, un īpaši interesanti bija dzirdēt viņu stāstus par savu tautu tradīcijām.

Viesus aizvedām ekskursijā uz Karameļu darbnīcu un Baltijā lielāko plastmasas cauruļu ražotni Evopipe. Rīgas panorāmas skatus viesi varēja izbaudīt Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Jau no pirmās dienas dalībnieku starpā veidojās draudzīgas attiecības, kas ļāva pasākumam noritēt brīvā atmosfērā, kā arī veicināja jaunu kontaktu izveidošanos. Esam saņēmuši pateicības vēstules no viesiem par lieliski organizēto sadarbības tikšanos un iespējām iepazīties ar latviešu vēsturi, kultūru un tradīcijām.

Lielākais ieguvums no projekta ir tas, ka jauniešiem bija iespēja pielietot svešvalodu zināšanas. Projekta ietvaros visiem bija iespēja attīstīt savu toleranci, jo darbībā saskārāmies ar dažādām kultūrām, domāšanu un uzvedības veidu. Paši jaunieši atzina, ka šādas tikšanās nav aizvietojamas ar izlasīto grāmatās par citām kultūrām.

Paldies skolas pedagogiem Evijai Ragovskai, Andai Paņuhno un Inesei Hišovai par atbalstu aktivitāšu norisē.

Fotogalerija

Rakstu sagatavoja skolotāja I. Eihentāle

« Atpakaļ