Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-04-29 08:15

E- klases konference

26. 04.2019. Rīgā, VEF Kultūras pilī notika ikgadējā E- klases konference.

No mūsu skolas konferencē piedalījāmies es, I. Sērmūksle un direktora vietniece R. Detlava. Tā kā šogad reģistrēšanās konferencei notika ļoti ātri, tad, otrajā dienā pēc elektroniskās reģistrācijas atvēršanas, mums vairs bija atlikušas tikai dažas lekcijas, uz kurām vēl varēja pieteikties.

Rīta sesijā klausījāmies Jāņa Kaģa lekciju “Iespējas un plāni kvalitatīvai E- klases attīstībai”. Sakarā ar reformām izglītībā arī E- klasē tiek plānots veikt jaunievedumus, kas varētu uzlabot sadarbību izglītojamajiem ar pedagogiem un pedagogiem ar vecākiem. Lektors pievērsa uzmanību jautājumam par informēšanas optimālo biežumu, informācijas saturu un kultūru. Tika doti daudzi piemēri, kur, neievērojot svarīgus priekšnosacījumus informācijas nodošanā, rezultāts netiek sasniegts.

J. Kaģis pievērsta uzmanība tam, ka E klasē stundas tēmā varbūt labāk būtu rakstīt sasniedzamo rezultātu. Apsprieda ideju par formatīvās vērtēšanas uzlabošanu, dodot iespēju skolotājam pierakstīt pie katra vērtējuma komentārus gan izglītojamajam, gan viņa vecākiem.

Apspriests tika arī jautājums par plašāku pieeju došanu skolotājiem E klasē, lai konkrētā priekšmeta skolotājam būtu iespēja apskatīties, kā izglītojamajam ir klājies citos, varbūt radnieciskos mācību priekšmetos, lai uzlabotu sadarbību ar izglītojamajiem un citu priekšmetu skolotājiem. Priecēja tas, ka mūsu skola jau šīs pieejas ir sen piešķīrusi visiem skolotājiem.

Kaģa kungs arī aicināja skolas nepārspīlēt jautājumu par datu aizsardzību tik tālu, ka, lai fotografētu labākos izglītojamos, ir nepieciešama vecāku atļauja. Viņš atklāja, cik absurda situācija var izvērsties, ja vecāki neļauj savu bērnu fotografēt, taču bērns grib, kas rezultējas ar bērna asarām mirklī, kad viņam būtu jāpriecājas un jāsvin savi panākumi.

Galvenā atziņa, ko guvu no šīs lekcijas- atkal mūs gaida jauninājumi E- klasē. Atliek tikai cerēt, ka tas tiešām uzlabos darbu un E- klase komanda to paveiks ļoti labi.

Otra lekcija, ko apmeklējām, bija Evijas van der Beek vadītā “Degt par savu profesiju, bet nesadegt”.

Nekādu brīnumlīdzekli izdegšanas sindroma novēršanai lektore nedeva un manī nostiprinājās atziņa, ka mums katram pašam ir jāuzmana savs organisms, jājūt, kas tam ir nepieciešams, kā arī jāsaprot, ka, lai dotu, ir arī jāsaņem.

Konferences noslēgumā daļa kolēģu tradicionālajā izlozē saņēma biļetes uz operu, dāvanas no Stenders un citus pārsteigumus, pārējiem tika uzdāvināts LNSO kamermūzikas Tango II koncerts.

Rakstu sagatavoja direktore I. Sērmūksle

« Atpakaļ