Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-04-01 09:00

Projekta Erasmus+KA2 tikšanās Platānijā- Lamezia Terme, Itālijā.

Pagājušajā nedēļā laikā no 25. līdz 29. martam Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas četri pedagogi (I. Sērmūksle, R. Brīvmane, L. Vecums-Veco, I. Eihentāle) devās Erasmus+KA2 projekta Nr. 2018-1-LV01-KA201-046972 “Restarting adult learning skills through new teaching methods” (“Pieaugušo izglītības prasmju atjaunošana izmantojot jaunas mācību metodes”) ietvaros devās uz Itālijas pilsētu Lamezia Terme, kur kopā ar projekta dalībniekiem no Itālijas “Futuro Digitale” un Igaunijas “Tallinna Täiskasvanute Gümnaasium” dalījāmies pieredzē ar savām metodēm, kā pilnveidot  tālmācības vidi MOODLE.

Projekta mērķis ir izstrādāt un piedāvāt pedagogiem daudzpusīgāku un kvalitatīvāku metodisko materiālu darbam ar pieaugušajiem tālmācības vidē, apgūstot jaunas mācīšanas darba metodes, izmantojot informācijas tehnoloģijas.

Pirmajā dienā uz kopīgo tikšanos bija ieradies Platānijas mērs, kas sveica visus klātesošos ar svinīgu projekta atklāšanas runu.

Igaunijas pārstāvji prezentēja savu MOODLE tālmācības vidi. Dažas idejas mūsu skola varētu adaptēt savā darbībā. Vērtīgs ieguvums bija uzzināt, kā Igaunijas skolotāji sniedz katram izglītojamajam atgriezenisko saiti par paveiktiem pārbaudes darbiem. Kad mācību priekšmets ir beidzes, izglītojamais dod savu novērtējumu par kursu. Līdz ar to, pedagogs var izvērtēt, vai nākamajā semestrī nav jāveic kādi uzlabojumi. Vēl izglītojamiem ir iespēja apspriest ar skolu saistītās lietas MOODLE forumā, kā arī uzdot jautājumus pedagogiem par mācību priekšmetu.

 Jelgavas novada Neklātienes vidusskola prezentēja apjomīgās Edurio aptaujas rezultātus. Pēcpusdienā katrs varēja iepazīties ar savas skolas rezultātiem un diskutēt par tiem, izvērtējot, ko turpmāk vajadzētu pilnveidot.

Itālijas kolēģi prezentēja savas skolas kursus, kas pamatā ir veidoti pedagogu tālākizglītībai. Lai gan kursi ir pieejami e-vidē, tomēr katram dalībniekam ir noteikts stundu skaits, kurš jāvelta mācībām klātienē.

Itāļu kolēģi bija sagatavojuši arī izzinošu kultūras programmu, kuras laikā iepazinām gan mazo Platānijas ciematu, gan Lamezia Terme vēsturisko pilsētas daļu, kā arī izbaudījām dabasskatus Monte Reventino kalnā.

Brauciena ietvaros gūto pieredzi un idejas plānots apspriest tālākizglītības skolotāju metodiskās komisijas sanāksmē un izvērtēsim, ko no redzētā ieviesīsim savā skolā.

Fotogalerija

Sagatavoja: Inga Eihentāle

« Atpakaļ