Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2019-03-25 10:47

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

Mūžam nedzīstoša sāpe mūsu tautas dvēselē…

25.marta deportācijas skāra apmēram 2,28% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tas bija valstiski organizēts genocīds, noziegums pret latviešu tautu, kam nav un nevar būt nekāda attaisnojuma vai noilguma.

Deportācija bija milzīga patvaļa, kad cilvēkam, nenorādot nekādu vainu, konfiscēja visu mantu un uz mūžīgiem laikiem aizsūtīja svešumā./Prof. Antonijs Zunda/

 Izrādot godu šai dienai, aicinām tālmācības izglītojamos noskatīties filmu “Divas naktis viens noziegums” Moodle vidē.

 Ikviens aicināts pieminēt 1949.gada deportācijas un nolikt ziedus piemiņas vietās. Jelgavnieki 25. martā var nolikt ziedus uz memoriālās sienas "Ciešanu ceļš" Svētbirzī.

Ar neklātienes izglītojamajiem 9.04 dosimies skolas mācību ekskursijā, kuras laikā viesosimies arī Okupācijas muzejā un gida pavadībā iepazīsim muzeja ekspozīcijas.

Ziņas ievadā izmantota fotogrāfija: Ivars Veiliņš (www.jelgavasvestnesis.lv)

« Atpakaļ