Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-12-19 11:47

Atzinība par aktīvu dalību portālā Uzdevumi.lv

Esam saņēmuši Atzinības rakstu no portāla Uzdevumi.lv direktora Edgara Škutāna par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa modernizēšanā 2018./2019. mācību gada I semestrī. Uzdevumi.lv jau kopš 2009. gada strādā, lai atvieglotu skolotāju darbu un palīdzētu izglītojamajiem patstāvīgi apgūt mācību vielu. Lai spētu piedāvāt vēl kvalitatīvāku pakalpojumu, Uzdevumi.lv komanda katru dienu analizē saņemtās atsauksmes un ierosinājumus.  

Paldies visiem skolotājiem, kuri rosina Izglītojamos izmantot Uzdevumi.lv sniegtās iespējas.

Sagatavoja direktore I. Sērmūksle

« Atpakaļ