Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-12-04 06:19

Tikšanās ar Jelgavas novada jaunsargu koordinatoru

29.11. Svētes konsultāciju punktā karjeras programmas ietvaros tikās mūsu skolas jaunieši, kuri mācās pamatskolas posmā ar Jelgavas novada jaunsargu koordinatoru Oskaru Karlu.

Oskars iepazīstināja jauniešus ar jaunsargu ikdienu, parādot īsfilmu, kā arī pastāstīja par iespējām, kādas paveras jaunietim karjeras izvēlē, ja viņš ir iesaistījies jaunsargu kustībā. Tika demonstrēts jaunsarga tērps, pastāstīts par aktivitātēm, kurās viņi iesaistās un uzsvērts, ka darbošanās jaunsargu kustībā jauniešiem palīdz attīstīt patriotisma jūtas pret savu valsti.

Ceru, ka šī tikšanās iedvesmos jauniešus iesaistīties jaunsargu kustībā, veidot savu dzīvi interesantāku un kļūt par īsteniem Latvijas patriotiem.

I.Sērmūksle, direktore

« Atpakaļ