Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-10-01 05:41

Godināta mūsu skolotāja Velta Jakovele

Šā gada 27. septembrī Jelgavas novada domes lielajā zālē notika novada skolotāju un kultūras darbinieku godināšana. Domes priekšsēdētājs Z. Caune par nopelniem pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas darbā ar novada Pateicības rakstu sveica mūsu skolas skolotāju Veltu Jakoveli.

 Sveicam kolēģi ar augsto novērtējumu un novēlam jaunas radošas idejas darbā!

Sērmūksle, direktore

« Atpakaļ