Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-08-27 07:35

Starptautiskā pedagogu tikšanās Oulu

Saskaņā ar skolas plānu un Oulu pieaugušo vidusskolas uzaicinājumu, Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas 4 pārstāvji: L. Vecums-Veco, A. Paņuhno, R. Brīvmane un    L. Šantare apmeklējām Ziemeļvalstu vakarskolu semināru. Seminārā piedalījās pārstāvji no vairākām Ziemeļvalstu sadarbības skolām: Tallinna Taiskasvanute Gumnaasium (Igaunija), Upper-Secondary School for Adults in Haapsalu (Igaunija), Upper-Secondary School for Adults in Oulu (Somija) un Rīgas vakara ģimnāzija.

Pedagogu tikšanās laikā tika plānots attīstīt darba metodes pieaugušo izglītošanā, pārrunāti problēmjautājumi un iepazīstināti ar jaunumiem Moodle vidē Oulu pieaugušo vidusskolā. Apskatījām jauno Oulu vidusskolas ēku, iepazināmies ar mācību vidi un darbu ar imigrantiem.

Tikšanās neformālajā daļā ar semināra pārstāvjiem pārrunājām turpmāko projektu sadarbības iespējas un virzienus, lai pilnveidotu un uzlabotu pieaugušo izglītošanu mūsu skolā. Ar Tallinas pieaugušo ģimnāzijas direktoru apspriedām plānu par apstiprināto Erasmus+KA2 projektu, kas sāksies jau šā gada oktobrī.

 

Informāciju sagatavoja pedagogs L.Vecums-Veco

« Atpakaļ