Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-08-20 05:10

Apstiprināts ERASMUS+KA2 projekts

Esam saņēmuši Valsts izglītības attīstības aģentūras vēstuli par to, ka mūsu iesniegtais projekta pieteikums Eiropas Savienības Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības projekta skolu izglītības sektorā Nr. 2018-1-LV01-KA201-046972 ir apstiprināts. Projekta “Restarting adult learning skills through new teaching methods” galvenais mērķis ir pilnveidot pedagogu zināšanas ar jaunām metodēm darbā ar pieaugušajiem gūstot citu valstu pieredzi strādājot ar tālmācības apmācību metodēm. Mūsu skola ir šī projekta vadošā iestāde, bet kā sadarbības partneri projektā ir Tallinas pieaugušo ģimnāzija un Futuro Digitale no Itālijas.

Projekts paredz šā gada oktobrī pirmo starpvalstu tikšanās vizīti, kas notiks mūsu skolā, lai vienotos par projekta plānotajām aktivitātēm un turpmāko sadarbību. 2019. gada janvārī plānoti dalībvalstu pedagogu kursi, kas notiks Itālijā, kurā piedalīsies divi pedagogi no katras dalībvalsts. Šo kursu rezultātā tiks izstrādāts metodiskais materiāls jaunajiem un esošajiem pedagogiem, kuri strādās ar pieaugušo izglītošanu gan neklātienē, gan tālmācībā.

 

Informāciju sagatavoja L.Vecums-Veco

« Atpakaļ