Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-07-06 09:07

2018. gada izlaidums

Šā gada 30.jūnijā Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas absolventi, pedagogi, vecāki, draugi, tuvinieki pulcējās uz visskaistāko pasākumu skolas dzīvē- izlaidumu. Šogad izglītības dokumentus par vispārējo pamatizglītību saņēma 8 izglītojamie, bet par vispārējo vidējo izglītību, divās mācību programmās, saņēma 66 izglītojamie, zīmīgi, ka 43 no tiem, mācoties tālmācībā.

Detalizēts valsts pārbaudes darbu rezultātu izvērtējums tiks veikts augustā, bet jau tagad priecājamies par augstiem rezultātiem angļu valodā – 92% un 91%, kas atbilst Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodu prasmes B2 līmenim, ko ieguva skolēni Daniels Manfelds un Artūrs Buiķis, par Eleonoras Barakauskas labiem sasniegumiem zināšanu un prasmju pārbaudē līdz 72% latviešu valodā. Matemātikas CE rezultāti nebija tik izcili un tikai daži  ieguva 20% un vairāk, kā Anna Rupmane un Artūrs Buiķis. Žēl, ka CE eksāmenus nenokārtoja un 5% barjeru latviešu valodas un matemātikas eksāmenos nepārkāpa 6 izglītojamie, ceru, ka viņi izglītību turpinās.

Vasara vēl turpinās, vēlu visiem saulainu laiku, atpūtu un, ja gribās kavēties priecīgos izlaiduma brīžos, apskatiet bildes, ievietotas Galerijā.

 

R.Detlava

« Atpakaļ