Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-05-18 07:15

Ekselences balva

Jelgavas novada svētku nedēļas ietvaros ceturtdien – 17.maijā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune Zaļenieku kultūras namā novada izcilākajiem skolēniem un viņu pedagogiem pasniedza pašvaldības diplomus un naudas balvas par sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu skatēs, starptautiskos mūzikas, mākslas un profesionālās meistarības konkursos.

Mūsu skolas skolotāja Maiga Marcinkeviča saņēma Ekselences balvu nominācijā “Labākais ekonomikas skolotājs” Jelgavas novadā.

Izglītības pārvaldes vadītāja  Ginta Avotiņa atzīmēja skolotājas Marcinkevičas lielo ieguldījumu izglītošanas darbā. Arī mēs, kolēģi, priecājamies par skolotājas Marcinkevičas augsto novērtējumu un pievienojamies sveicieniem.

 

Pedagogs Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ