Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-05-18 06:12

Projekta “PuMPuRS” seminārs

Šā gada 16. maijā mūsu skolā pulcējās pedagogi, lai gūtu zināšanas par Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Semināru vadīja Jelgavas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Auza. Šajā mācību gadā projektā no mūsu skolas tika iesaistīti divi pamatskolas izglītojamie, kuriem ir liels neattaisnoti neapmeklēto mācību stundu skaits. Projekts turpināsies līdz 2022. gadam un šajā periodā arī mūsu skolai ir iespēja saņemt atbalstu. Izglītojamo skaitu no skolas projektā noteiks novada Izglītības pārvalde. G.Auza aicināja pedagogus aktīvi iesaistīties projektā.

 

Pedagogs Linda Vecums-Veco

« Atpakaļ