Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2018-03-12 12:15

XX skolas attīstības plānošanas konference

Šā gada 9.martā notika  XX skolas attīstības plānošanas konference.

Konference iesākās ar tradicionālo kafiju un sarunām kuluāros. Atzinību saņēma skolotāja Irina Ivanova par izglītojamo motivēšanu darbam portālā www.uzdevumi.lv  un skolotāja Dzintra Kancēviča par dalību konkursā “Ekselences balva matemātikā”.

Direktore Irma Sērmūksle prezentācijā atskatījās uz paveikto gada griezumā. Kā svarīgākais notikums 2017. gada decembrī bija tālmācības programmu akreditācija. Klātesošie pedagogi tika iepazīstināti ar akreditācijas rezultātiem un ekspertu komisijas ieteikumiem, pie kuriem jāstrādā turpmākajos trīs mācību gados. Gatavojoties akreditācijai 2017./2018. m.g. tika veikts pedagogu darbs grupās par skolas pašnovērtēšanu 7 jomās. Grupu uzdevums bija meklēt pierādījumus dotajiem kritērijiem, izvirzīt jautājumus pedagogiem un izglītojamajiem EDURIO aptaujai, lemt par katra kritērija novērtējumu un turpmāko attīstību. Skolas konferencē katra grupa prezentēja savas jomas darbu.

Pēc kafijas pauzes tika prezentēts turpmāko uzdevumu apkopojums pa jomām kam sekoja metodisko komisiju darbs grupās, kurās pedagogiem šīs prioritātes bija iespējams pārskatīt un izteikt priekšlikumus. Grupas apsprieda savas komisijas nākamā mācību gada darba plānus un izvērtēja šī gada paveikto.

Noslēgumā katrs konferences dalībnieks saņēma mazu piemiņas dāvaniņu.

Paldies visiem, kas iesaistījās konferences organizēšanā un dalībā.

 

Informāciju sagatavoja pedagogs L.Vecums-Veco

« Atpakaļ