Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-11-15 12:30

Vecāku un pedagogu tikšanās ar psiholoģi I. Aunīti

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolā 13.novembrī izglītojamo vecāki un pedagogi tikās ar psiholoģi Ivetu Aunīti. Savā lekcijā psiholoģe akcentēja daudzus mūsdienās aktuālus pedagoģiskus aspektus.

Šodienas jaunajai paaudzei ir “nolaupīta” bērnība tehnoloģiju dēļ. Izpaliek audzināšanas darbs ģimenē, apzināti vai neapzināti novirzot to skolai. Veidojam bērnus bezpalīdzīgus, dzīves pārbaudījumiem nesagatavotus, vēloties pasargāt viņus no grūtībām. Labu gribēdami, izdarām daudzas lietas viņu vietā, laupot iespēju viņam attīstīties. Vecāki vēlas augstus vērtējumus saviem bērniem mācībās, neskatoties uz savu atvašu patiesajām spējām. Gan pedagogiem, gan vecākiem jāatrod katrā bērnā pozitīvais un viņa talanti.

Psiholoģe uzsvēra, ka skaidri jānoformulē prasības, ko gribam panākt. Obligāti un konsekventi jāseko to izpildei karu dienu. Lektore atgādināja, ka sods nav produktīva audzināšanas metode.

Noslēgumā psiholoģe aicināja mums laikus pamanīt izdegšanas sindroma pazīmes. Katras dienas nobeigumā izanalizēt un novērtēt paveikto, secināt, kas jādara, lai nepieļautu “izdegšanu”.

Lektores vēlējums: “Sākiet darīt un enerģija parādīsies!”

Klātesošajos lekcija radīja pārdomas un arī ierosmi turpmākajam darbam.

 

Skolotāja Velta Jakovele

« Atpakaļ