Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-10-25 08:18

Mācību ekskursija dabaszinībās uz Brakšķu poligonu “Nešķiroto atkritumu radītās problēmas videi un tautsaimniecībai”.

19.10.2017. izglītojamie no 7. līdz 12. klasei devās mācību ekskursijā uz  Brakšķu atkritumu poligonu, kas pieņem, šķiro un apsaimnieko nešķirotos atkritumus. Šī tēma dabaszinību priekšmetos tiek apskatīta gan pamatskolā ķīmijā 8. un 9. klasē, gan bioloģijā 10. klasē un runājot par tehnoloģijām visbeidzot 12. klasē ķīmijā. Mūsu gids bija poligona galvenais speciālists Jānis Plucis, kura stāstījums bija ļoti interesants un rosināja izglītojamos aizdomāties, kas dabā notiek ar mūsu saražotajiem atkritumiem, cik svarīgi ir tos sašķirot jau pirms nodošanas, ko nedara ļoti liela sabiedrības daļa. Pārliecinoši bija pateikts arī, ka ražotie iepakojumi cilvēku ērtības labad, tiek izveidoti tādi, ka tos nav iespējams sadalīt, nedrīkst dedzināt, bet jāsasmalcina un jāapglabā zemē, kas būtu pēdējais un nevēlamākais process. Daži jaunieši sākumā rauca degunus, bet informācija bija tik interesanta un šokējoša, ka aizmirsās viss nepatīkamais un mēs visi ar lielu interesi sekojām, gan vecās koģenerācijas mašīnas darbībai, gan jaunās, kura patērē 10 reizes mazāk enerģijas atkritumu sasmalcināšanas procesā. Uzzinājām, ka nešķiroto atkritumu sapakošana maisos, kas katram iedzīvotājam liekas pareizi, izrādās ir liels traucēklis agregātam, kas širo un tas laiž maisu visu kopā, tāpēc cilvēkiem ir šie maisi vispirms jāizārda. Pārsteidzoši un nepatīkami bija tas, ka daudzas dzērienu bundžas, ko mēs mācām skolā, var veiksmīgi nodot pārstrādei, satur dažādus metālus un plastmasas un nekur tā īsti tās neņem pretī, vispirms nesadalot sastāvdaļās. Tas pats ir ar plastmasas pudelēm. Mūsu 10.v1 skolēni Helmuts un Gatis un 12.v1 skolnieks Visvaldis, kuri strādā „PetBaltija” uzņēmumā uzdeva ļoti daudz jautājumu, salīdzinot viņu uzņēmumā dalīto atkritumu pārstrādi ar nedalīto atkritumu pārstrādi Brakšķos. Uzradās daudz interesantu faktu, piemēram, ka pudeļu korķus PetBaltija nepārstrādā, bet sūta uz Brakšķiem, jo tajos ir cits sastāvs un satur daudz hlora. Tā kā mūsu puiši PetBaltijā strādā atbildīgos amatos, tad ne tikai izglītojamie, bet arī abas skolotājas Veronika Miglāne un Viktorija Kagaine uzzināja daudz informācijas, ko līdz šim nezināja. Tā stāstu varētu turpināt bezgalīgi, sākot ar to, ka apmeklējām „lielāko Jelgavas kalnu”, kurš sastāv no apglabātajiem atkritumiem un pašlaik ir gandrīz 30 metru augsts, bet agrāk bijis vēl augstāks un , kamēr apkārtējie meži nebija paaugušies, no tā virsotnes varēja redzēt Jelgavu.

Liels paldies visiem izglītojamajiem, ka viņi atbalstīja, izrādīja interesi, uzdeva jautājumus un bija ļoti disciplinēti. Liels paldies skolas direktorei Irmai Sērmūkslei par ideju šādu mācību procesu ārpus skolas nodrošināšanu. Liels paldies skolas sekretārei Ivetai Adatai par palīdzību transporta nodrošināšanā. Liels paldies ķīmijas skolotājai Veronikai Miglānei par darba lapu izveidošanu un veiksmīgu mācību procesa nodrošināšanu.

Dabaszinību MK vadītāja Viktorija Kagaine

« Atpakaļ