Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-08-17 12:21

Nāc un mācies tālmācībā vai neklātienē bez maksas!

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola uzņem izglītojamos Svētes un Šķibes konsultāciju punktos.

Pamatskolā: 1. – 9. klasē pamatizglītības programmā (Svētes konsultāciju punktā).

Vidusskolā :  10. – 12. klasē:

 1. vispārizglītojošā virziena programmā (Svētes, Šķibes konsultāciju punktos),
 2. humanitārā un sociālā virziena programmā (Svētes konsultāciju punktā).

Apmācības formas:

 • nodarbības notiek divas reizes nedēļā pēcpusdienās,
 • Svētes konsultāciju punktā tiek realizēta tālmācībā.

Uzņemšana un informācija:

Jelgavas novada pašvaldība, Jelgava, Pasta iela 37, 5.stāvs, 501. kabinets.

No 8:00 – 12:00 un no 13:00-17:00

Tālr. nr.  63084021, 29122018

Nepieciešamie dokumenti stājoties pamatskolā:

Jāuzrāda:

 • Pase

Jāiesniedz:

 • liecība;
 • medicīniskā izziņa (veidlapa nr. 026/U)

Nepilngadīgajiem izglītojamajiem jāierodas kopā ar kādu no vecākiem (vecākiem jāuzrāda pase).

Nepieciešamie dokumenti stājoties vidusskolā:

 • pamatizglītības apliecība un sekmju izraksts (jāuzrāda oriģināli)
 • medicīniskā izziņa (veidlapa nr. 027/U)
 • jāuzrāda pase
 • visas esošās vidusskolas liecības, sekmju izraksti vai personas lieta, ja tāda ir (stājoties 10. klases 2. Semestrī, 11. un 12. klasēs)
 • mazais foto

« Atpakaļ