Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-07-03 10:30

2017. gada izlaidums Neklātienes vidusskolā.

Skolas atzinības rakstus par aktivitāti mācību un sabiedriskajā darbā saņēma Ieva Matjuka, Dans Lapiņš un  Ina Šmita.

Par labāko rezultātu Uzdevumi.lv klasesbiedru topā diplomus saņēma 9. klases izglītojamā Madara Komarovska,  12.v2b klases izglītojamā Loreta Pīlāga, 12. š klases izglītojamās Inese Bičele, Līga Zvejniece, 12. V1 klases izglītojamās Santa Izotova un Inga Markute

Šogad varam lepoties ar izglītojamo sasniegumiem angļu un krievu valodas eksāmenos, jo 33% no svešvalodu eksāmenu kārtotājiem  sasniedza rezultātus, kas atbilst Eiropas kopīgo pamatnostādņu valodas prasmes B2 līmenim.

Paldies priekšmetu skolotājiem un klašu audzinātājām par ieguldīto darbu un novēlu absolventiem neatlaidību, pacietību un izturību tālākajās izglītošanās gaitās.

Direktore I.Sērmūksle

« Atpakaļ