Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-06-15 11:20

Pilnveidot mācību metodes dabaszinību priekšmetos un matemātikā

Pilnveidot mācību metodes dabaszinību priekšmetos un matemātikā

2016./2017. m.g.  dabaszinību un matemātikas skolotāju metodiskā komisija organizēja  mācību stundu ietvaros dažādu mācīšanas un mācīšanās metožu pielietojumu atsevišķās stundas daļās. Process notika otrā semestra laikā un tajā iesaistījās gan dabaszinību, gan matemātikas  skolotāji. Ļoti veiksmīgi matemātikas skolotāja Dzintra Kancēviča  jaunās vielas apguvē izmantoja datorprezentāciju, kuru bija sagatavojusi skolniece, tādējādi ierosināšanas fāzē izglītojamajiem bija iespējams jauno vielu apgūt nevis tradicionāli, bet ieklausoties savos klases biedros, to papildināt ar savām priekšzināšanām. Matemātikas skolotāja šo tik moderno mūsdienu mācīšanās metodi savās stundās izmanto diezgan bieži un sagatavoja šo fragmentu lai popularizētu  šo metodi starp saviem kolēģiem.

 Otra matemātikas skolotāja Valentīna Vanaga izvēlējās mācību vielas nostiprināšanas daļā izmantot matemātisku spēli, kas pēc skolotājas novērojumiem, dod ļoti stabilas zināšanas, kuras noder turpmākā vielas apguvē.

Ķīmijas un dabaszinību skolotāja Veronika Miglāne demonstrēja, kā jaunās vielas apguves procesā var veiksmīgi izmantot ķīmisko eksperimentu. Skābekļa iegūšanā un pierādīšanā, skolēni ne tikai veica eksperimentus, bet vienlaicīgi nostiprināja darba drošības tehnikas noteikumus un atkārtoja eksperimentam nepieciešamo trauku un ierīču nosaukumus un pielietojumu. Eksperimentu veikšanā tika iesaistīts skolnieks, kurš kā redzams videofragmentā, ļoti droši un pārliecinoši darbojās ar šīm ierīcēm.

Bioloģijas skolotāja Viktorija Kagaine  demonstrēja pētnieciskā laboratorijas darba norisi, iekļaujot visus pētnieciskā darba posmus. Skolēni patstāvīgi veica eksperimentus, fiksēja rezultātus un izvērtēja darbu.

Fizikas skolotājs Pēteris Puriņš veica demonstrējumu ar gaismas atstarošanas parādībām. Demonstrējums veikts ar vienkāršiem paņēmieniem un pasniegts kā triks (degoša svece traukā ar ūdeni). Atkārtojams arī mājas apstākļos dažādos variantos. Pārsteiguma moments vienmēr liek padomāt..

Visas darba metodes, ko parādīja mūsu MK skolotāji, informātikas skolotājs Gundars Preiss ierakstīja videofilmiņās un tās tiks pievienotas Moodle sistēmā pie attiecīgo stundu tēmām. Informātikas skolotājs ierosināja, ka nākotnē arī skolēni varētu piedalīties stundu videofragmentu veidošanā. Tas mums deva ierosmi, ka IT izmantošana visnotaļ paplašinās skolēniem iespēju attālināti iepazīties, ar kādām metodēm strādā stundās un palīdzēs vienkāršāk apgūt mācību materiālu. Stundu fragmentus ievietosim skolas mājas lapas video sadaļā.

Paldies visiem kolēģiem un ceram, ka darbs turpināsies arī nākamgad.

Viktorija Kagaine

« Atpakaļ