Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-05-31 05:38

Atzinības raksts

Jelgavas novada Neklātienes vidusskola saņēmusi Atzinības rakstu no www.uzdevumi.lv par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošanā un mācību procesa modernizēšanā 2016./2017. mācību gadā.  

Paldies visiem pedagogiem un izglītojamajiem par aktivitāti.

« Atpakaļ