Par skolu

Tālmācība Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2017-05-18 07:10

Vecāku sapulces

Šā gada 8.maijā notika 9.klases vecāku sapulce.  Vecākiem tika aktualizēts Ministru kabineta  noteikums Nr. 1510  “Valsts pārbaudījumu norises kārtība” no 2013. gada 17. decembra. Tika pārrunāta gatavošanās eksāmeniem un citi organizatoriskie jautājumi, kas saistīti ar eksāmenu norisi un  izlaidumu.

Savukārt 10.maijā skolas telpās pulcējās 5. klases vecāki un izglītojamie. Izglītojamie veica skolas izveidoto kombinēto pārbaudes darbu, bet vecāki kopā ar skolotājiem labvēlīgā gaisotnē pārrunāja mācīšanas un mācīšanās procesu. Latviešu valodas skolotāja Inga Strode atzīmēja, ka skolēni ir daudz lasījuši, viņiem ir bagāta valoda, angļu valodas skolotāja Anda Paņuhno novērtēja mūsdienīgo valodas leksiku, savukārt dabaszinības skolotāja Lauma Kļaviņa uzslavēja vecākus un viņu bērnus par precizitāti darbu veikšanā.

Mācību pārzine Biruta Turlava informēja vecākus, ka pēc darbu izvērtēšanas tiks sniegtas rekomendācijas vecākiem mācīšanas procesa uzlabošanai.

Paldies visiem vecākiem, kuri ieradās uz sapulci! Sadarbojoties mēs palīdzam augt mūsu bērniem.

Kl. audzinātāja R. Brīvmane

« Atpakaļ