Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2012-11-21 10:13

Mācību pārtraukums

Sakarā ar remontadarbiem Svētes KP, otrdien 27. novembrī mācības nenotiks. Lūdzu sekot skolotāju uzdotajiem patstāvīgajiem darbiem e-klases dienasgrāmatās.

Eksternāta eksāmens informātikā pārcelts uz Centra KP 67. kabinetu plkst. 16:00.

« Atpakaļ