Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2012-09-06 06:22

Sadarbība ar uzdevumi.lv 2012./2013. mācību gadā

Jelgavas novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA „Data Pro Grupa”, kā rezultātā Jelgavas novada  skolēni un skolotāji 2012./2013. mācību gadā varēs izmantot visas portāla Uzdevumi.lv piedāvātās iespējas BEZ MAKSAS.

Jelgavas novada pašvaldība jau savlaicīgi ir sākusi risināt šobrīd aktuālos jautājumus izglītības jomā un ir veikusi vērā ņemamu ieguldījumu, paverot ceļu bezmaksas vispārējai izglītībai un mācību procesa modernizācijai visā novadā. Iegādātais PROF abonements nodrošina iespēju palielināt skolēnu mācību motivāciju, uzlabot  sasniegumus valsts pārbaudes darbos, kā arī samazināt nepieciešamību pēc drukātajiem mācību materiāliem, ietaupot gan skolas līdzekļus, gan mācībspēku laiku.   

Jelgavas novada pašvaldība nodrošināja visiem 5.-12.klases skolēniem un skolotājiem pilnu piekļuvi visiem portāla Uzdevumi.lv piedāvātajiem mācību procesa pilnveidošanas rīkiem.  PROF abonementa piedāvātās privilēģijas sevī ietver: piekļuvi sagatavošanās materiāliem un centralizētajiem eksāmeniem, detalizētiem paskaidrojumiem un mācību uzdevumu risinājuma gaitai, kā arī iespēju sekot savam progresam un atzīmēm katrā Virtuālās skolas mācību priekšmetā.

Izglītības portāls Uzdevumi.lv piedāvā plašu digitālo mācību materiālu bāzi, kurā ietilpst vairāk nekā 15 000 mācību objektu. Kā skolēniem, tā arī skolotājiem bez maksas ir pieejami teorijas materiāli un uzdevumi visos plašā mācību priekšmetu lokā, savukārt skolotājiem tiek piedāvāta iespēja portālā veidot un uzdot skolēniem pārbaudes darbus.

SIA „Data Pro Grupa ir uzņēmumu grupa ar 18 gadu veiksmīgu darba pieredzi IT risinājumu izstrādē. Tā darbojas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju, izglītības, medicīnas, telekomunikāciju, biznesa vadības un nekustamā īpašuma jomās. SIA „Data Pro Grupa projekts portāls Uzdevumi.lv interneta tīmeklī parādījās 2009. gada pavasarī un kopš tā laika ir izaudzis par lielāko e-mācību portālu Latvijā, kura reģistrēto lietotāju  skaits sasniedza vairāk kā 111 000.

« Atpakaļ