Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2012-06-12 05:45

Izlaidums Svētes konsultāciju punktā

Kad pavasara rītā izeju saules apspīdētā pagalmā, pār kuru veca liepa met ēnu, saule Svētes upē meklē pagājušās nakts mēness celiņu, mežmalā dzeguze skaita skolas gadus, bet būrītī čirkst strazdulēni, es uzlieku galvā savu balto platmali un dodos ieelpot ievu reibinošos smaržu, kas viļņojas man pretim no upes puses. Šī ir tā diena, kad karstas rokas, baltas kurpes un satrauktas sirdis. Tik mīļas un svešādas sejas un rasa skropstās kā ziedlapa mirdzi. Skaisti vārdi, kas aizlido garām un šis mirklis, kas nav manā varā, viss te šodien ir savādāks.

Š.g. 8. jūnijā Jelgavas novada domes lielajā zālē, ar skolas beigšanu tika sveikti Svētes konsultāciju punkta 9.  un 12. klases izglītojamie . Apliecības par vispārējās pamatizglītības ieguvi saņēma 13 devītās klases absolventi, savukārt vidusskolu absolvēja 30 izglītojamie.

Šogad izlaidums bija īpašs, jo mūsu pašu absolventi priecēja savus radus, draugus un skolotājus ar muzikāliem priekšnesumiem. Pasākumā uzstājās 12. klases izglītojamās Kristīne Prauliņa un Anete Kotoviča,   hokejisti – 12. klases izglītojamie Jānis Bērziņš un Matīss Gelažis un 10. klases izglītojamais Kristaps Legzdiņš, kuriem palīdzēja māsas Zaļkalniņas, kā arī 9. klases absolventes Marharyta Aliaksandrava un Eva Berga.

Direktora vietniece izglītības jomā L. Vecums-Veco

Izlaiduma bildes

« Atpakaļ