Par skolu

Bērnu aizsardzības likums Jelgavas novads uzdevumi.lv jaunatne jaunatneslietas E-klase Mācību video Tālmācība tavatalmaciba.lv Erasmus+

ZIŅAS

2011-12-28 07:09

Ziemassvētku sagaidīšana Svētes konsultāciju punktā

22. decembrī Svētes konsultāciju punktā bija pēdējā mācību pēcpusdiena 1. semestrī. Notika pāris mācību stundas un tad jau 11.v un 8. klases aicināja visus uz zāli, lai ieskandinātu Ziemassvētkus un atskatītos uz paveikto darbu 1. semestrī.

22. decembris vēl ir Adventa laiks, taču līdz Ziemassvētku vakaram ir atlicis pavisam īss brīdis.

Vladimirs Kotovičs ar savu muzikālo grupu ievadīja mūs Ziemassvētku noskaņās un stāstīja par savu ceļu uz kristīgajiem Ziemassvētkiem. Jauniešiem bija iespēj iepazīt, kā Ziemassvētku atnākšanu uztver konkrētā grupa, ar ko tai saistās šis laiks un kādas vērtības ir viņu dzīves pamatā.

Pēc muzikālā sveiciena tika sveikti tie jaunieši, kuri pirmajā semestrī izcēlās ar sasniegumiem mācību darbā, centību, aktivitāti jauniešu pašpārvaldē vai darbību ASEM projektā.

Skolas atzinības rakstus saņēma

5.,6.,7. apvienotajā klasē -

Mārtiņš Buķis- par nopietnu attieksmi pret mācību darbu un labu uzvedību;

Nauris Fjodorovs- par darbu ģeogrāfijas stundās;

8. klasē-

Santa Izotova- par darbu mājturības stundās,

Viktorija Bēriņa- par darbu vizuālās mākslas stundās;

9. klasē-

Tatjana Pašņova- par atbildīgu attieksmi pret mācību darbu;

Jekaterina Pisarenkova- par atbildīgu attieksmi pret mācību darbu;

Eva Berga- par darbu ģeogrāfijas, bioloģijas un latviešu valodas stundās;

Vladimirs Kuļiņecas- par centību;

10. klasē-

Mārtiņš Klauseks- par nopietnu attieksmi pret mācību darbu;

Sandra Mazura- par nopietnu attieksmi pret mācību darbu;

Baiba Burkāne- par darbu ekonomikas stundās un aktīvu darbu jauniešu pašpārvaldē;

Gita Prieciņa- par darbu informātikas stundās;

11. klasē-

Sandis Prātnieks- par nopietnu attieksmi pret mācību darbu un aktīvu darbu jauniešu pašpārvaldē;

Mārtiņš Semanis- par darbu ģeogrāfijas stundās;

Edgars Ozoliņš- par darbu matemātikas stundās un atbildīgu darbību ASEM projektā;

Oksana Grandberga- par darbu matemātikas un krievu valodas stundās;

Inga Liepa- par darbu fizikas stundās;

11.h klasē-

Elīna Catlakša- par nopietnu attieksmi pret mācību darbu;

12.v klasē-

Artis Uļevičs- par centību;

Elīna Krisūna- par darbu matemātikas stundās;

Maija Gerharde- par darbu matemātikas stundās;

12.h klasē-

Roberts Burbe- par darbu matemātikas stundās.

11. klase jaunieši bija izveidojuši filmu par Ziemassvētkiem. Filma tapa Sanda Prātnieka vadībā un ar savu asprātību iepriecēja visus skatītājus.

Kopīgais pasākums noslēdzās ar Ziemassvētku mīklu minēšanu, kur zinošākie mīklu minētāji nopelnīja saldumus par atminētajām mīklām.

Un nu visi izglītojamie, kuri kārtīgi pastrādājuši, var doties brīvdienās un atpūsties līdz 10. janvārim.

Priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu!

p.s arī pie skolotājiem bija atnācis rūķītis.

« Atpakaļ